Rut avdraget

Kontakta oss: +46(0) 762-42 19 86

En skattesubvention till privatpers. som utför ex. underhållsarbeten i hemmet

RUT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Det är alltså olika typer av hushållstjänster i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag.

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med ROT-avdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster både avseende ROT och RUT som får uppgå till 100 000 kronor.

ROT och RUT-avdrag kallas med en gemensam beteckning hos skatteverket för Husarbete.

 

Typer av arbeten som berättigar till RUT-avdrag

Vilka de typer av arbeten som berättigar till avdrag är politiskt beslutat. På skatteverket finns en exakt förteckning över vilka arbeten som ger rätt till avdrag. Där anges även exempel på arbeten som inte berättigar till avdrag.

 

Vilka personer får utnyttja avdraget?

Alla privatpersoner som fyllt 18 år och är skattskyldiga har rätt att begära RUT-avdrag. Grundläggande är förstås att personen har en beskattningsbar inkomst från vilket avdraget kan göras.

 

Exempel

Företaget Jonnys städ AB har utfört städarbeten till ett värde av 5 000 kronor inklusive moms hos privatpersonen Radovan Dokic. Under arbetet har Jonny använt städmaterial till ett värde av 300 kronor inklusive moms.

På fakturan till Radovan drar Jonny av 2 500 kronor (hälften av arbetskostnaden).

När sedan Jonny har fått betalt av Radovan, skickar han en ansökan på 2 500 kronor till skatteverket för RUT-arbeten hos Radovan. På ansökan specificerar han Radovans personnummer, datum för fakturan samt datum för Radovans betalning av räkningen.

Under förutsättning att Radovan har rätt till avdrag får Jonny 2 500 utbetalt av skatteverket inom någon vecka. Har Radovan däremot inte rätt till avdrag, meddelar skatteverket detta, Därefter måste Jonny fakturera Radovan för de 2 500 han ännu inte fått.